Trolls World Tour (U tbc)

Walt Dohrn | David P. Smith | USA | 2020 | tbc’

Mae Anna Kendrick a Justin Timberlake yn dychwelyd yn Trolls World Tour, dilyniant serol i ffilm gerddorol 2016 DreamWorks Animation. Mewn antur a fydd yn eu harwain ymhell y tu hwnt i’r hyn maen nhw’n gyfarwydd ag ef, mae Poppy a Branch yn darganfod mai ond un o chwe llwyth o Trolls gwahanol ydyn nhw, sydd wedi’u gwasgaru dros chwe gwlad wahanol ac sy’n dwlu ar chwe math gwahanol o gerddoriaeth: Ffync, Canu Gwlad, Techno, Clasurol, Pop a Roc. Mae eu byd ar fin helaethu a throi llawer mwy swnllyd.

Browse more shows tagged with: